ГАЗТА- Екологичното и предпочитано гориво в мисията ни да опазим околната среда