ГАЗКО - Новини и актуални събития!

Енергиен партньор

Партньор на възобновяемите източници на енергия 
Пропан-бутанът се пренася в течно състояние, а се използва под формата на газ. Това позволява в малък обем да се събере голямо количество енергия – около 12 000 килокалории в един килограм. Отсъствието на сяра и ниските емисии на азотни окиси, токсини и фини частици, които се отделят при горене на традиционните горива, превръщат пропан-бутана в един от най-екологично чистите източници на енергия в съвременния свят.

Съществено предимство на пропан-бутана е и фактът, че той се явява не конкуренция, а уникален партньор на възобновяемите източници на енергия като слънчевата и вятърната. Автоматичното превключване на съоръженията при необходимост го превръщат в безценен помощник, добавящ топлина или енергия, точно когато и колкото това е необходимо.

Последни новини