ГАЗКО - Новини и актуални събития!

Правила и поведение при работа с газ

В много домакинства газта се използва за битови нужди, тъй като е практично и евтино гориво. Въпреки това, изтичането на газ представлява голяма опасност за хората. Газта е не само токсично вещество, тя може да възпламени пожар в затворени помещения, но и да предизвика експлозия. В естественото си състояние чистият пропан – бутан е безцветен газ без мирис. Заради опасността, която крие, към него се добавя характерен и остър мирис на чесън с цел да се улесни разпознаването на евентуални течове.
Експлозията на газ под налягане, може да доведе до големи разрушения и човешки жертви.
За да се избегнат такива лоши последствия, трябва стриктно да се спазват всички препоръки за употребата на газови уреди, включително плочи, колони и др. Извършването на редовната им поддръжка, ремонт или подмяна осигурява сигурността и безопасността ви в помещенията, където живеете или работите.
Изтичането на газ може да има различни причини, но в повечето случаи това се дължи на човешка небрежност. Кипване на течност, намаляване газта на уредите, намеса на деца и т.н. са сред най-честите причинители на течове.
Може да има и някои ясни знаци от вашите домакински уреди, които да показват течове, дори да не усещате мириса на газ.
Вместо свежият, син пламък, е възможно да забележите оранжев или жълт такъв. Това е индикация, че има наличие на изтичащ газ. Прекомерният конденз по прозорците или мирис на мухъл също трябва да изострят вашето внимание.
При използване на втечнен газ в бутилки е необходимо да се спазват правилата за безопасност при работа, за да се избегне изтичането на газ.

Методи за откриване на изтичане на газ:

 • Редовно проверявайте херметичността на маркучите и съединенията с резба с помощта на сапунен разтвор. Излейте сапунената вода по маркучите и наблюдавайте дали се образуват мехурчета по тях. Появяват се в участъците, в който има течове на газ.
 • В никакъв случай не използвайте открит пламък (запалена клечка кибрит, и т.н.), за да проверите дали има изтичане на газ. Концентрацията на газ е от решаващо значение и може да експлодира.

 

При използването на газови уреди у дома трябва да изпълняват следните мерки за безопасност:

 • Не оставяйте работещи газови уреди, ако те не разполагат с подходящата автоматизация и не са предназначени за продължителна работа!
 • След употреба затворете вентилите за газовите уреди и клапаните на бутилката!
 • Не се допуска съхранение на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.)
 • Забранява се разполагането на газови бутилки в близост до радиатори, печки и други източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, таванни помещения и стълбища.
 • Осигурете на газовия уред и бутилка необходимата отдалеченост от текстилни горими материали, завеси и пердета.
 • Необходимо е да знаете, че при зареждане на вашата бутилка на оторизираните за целта места, проверката на съдовете под налягане е абсолютно задължителна.
 • Органите за проверка работят по специална методика за откриване на скрити дефекти и можете да се доверите на тяхната компетентност.
 • Осигуряването на необходимата вентилация за съхранението на газови бутилки е ваша отговорност и задължение.
 • Пушенето в помещения, в които се използва газ е строго забранено и излага на риск вашия живот!

 

Какво да направите в случай на изтичане на газ:

 • В случай на повреда на газово оборудване или мирис на газ, трябва незабавно да спрете уреда и да затворите вентилите на уреда и клапана на бутилката.
 • Опитайте се да спрете притока на газ, ако е възможно.
 • Избягвайте всякакви действия, които предизвикват искри и увеличаване на температурата в помещението.
 • Не докосвайте електрическите ключове за осветление - те също могат да произвеждат искри!
 • Осигурете интензивна вентилация в помещението, чрез отваряне на всички прозорци и врати. Оставете ги отворени за да се гарантира въздушния поток.
 • Проветряването да се извърши до пълното изчезване миризмата на газ.
 • Евакуирайте всички присъстващи навън.
 • Ако разполагате с пожарогасител го използвайте за да загасите малък пожар.
 • Сигнализирайте на пожарна помощ или 112.
 • Ако вашите близки се показват първите признаци на отравяне, веднага ги изведете на чист въздух, поставени така, че главата им да е разположена е над нивото на краката. Ниско долу, концентрацията на газ е завишена. Не се колебайте да се свържете с лекар, дори ако пациентът казва, че е по-добре.

Последни новини