ГАЗКО - Новини и актуални събития!

Външни преносими газови отоплителни уреди и съвети за безопасна работа с тях

Преносимите външни отоплителни уреди на газ са популярен начин за отопление, който дава възможност за хранене на открито през зимните месеци. Тези нагреватели стават все по-популярни и сред собствениците на жилища, но са по-широко използвани от ресторанти и открити места за забавление. Службите за пожар препоръчват този прост списък за безопасност:

Използвайте само в добре проветрени зони на открито и стабилно разположени на земята.
Дръжте ги далеч от покрития като тенти, сенници платна и други горими материали, които могат чрез запалят от лъчиста топлина. Инструкциите на производителя указват необходимите отстояния на уреда от горими материали.
Никога не съхранявайте газовите уреди в сграда и сведете до минимум броят на съхраняваните на едно място. Газовите бутилки трябва да се съхраняват на открито и сигурно място.
Препоръчително е определянето на отговорник, който е преминал обучение и знае как да използва безопасно нагревателите. За да се гарантира сигурността на децата около външните отоплителни уреди, те трябва да бъдат наблюдавани от възрастен и по възможност да се ограничи достъпа им до тях.
Винаги четете и следвайте инструкциите на производителя за поддръжка.
Външните газови нагреватели изискват проверка за безопасност и редовно обслужване (на всеки две години). Газовите бутилки и маркучи трябва да се проверяват за повреди периодично.
Бъдете наблюдателни за предупредителни сигнали. Газови пламъци и лъчисти панели, които горят жълт пламък или произвеждат сажди не работят правилно и е редно да се осигури необходимото им обслужване.

Ако се установи изтичане на газ, спрете притока на газ от бутилката, ако е безопасно да направите това и повикайте противопожарните служби.

Съвети за пожарна безопасност

Там където е възможно, използвайте фиксирано захранване за доставка на природен газ.
Фиксираното захранване предлага безопасно, достъпно и постоянно решение за отопление на хотелиерския бизнес. Ресторантите, баровете и кафенетата са динамична среда, където клиентите могат също да допринесат за риска от преместване или коригиране на преносимине нагреватели.
Фиксираното захранване елиминира тази потенциална опасност, както и премахва необходимостта да се съхраняват и да се борави с газови бутилки, особено от лица без предварителна техническа подготовка и проведен инструктаж за безопасна работа.

Внимание!

Преносимите външни отоплителни уреди на газ могат да причинят пожари, ако са неправилно съхранявани, не се поддържат правилно или поставени твърде близо до тенти или други горими материали, затова е необходимо повишено внимание при употребата им.

Последни новини